Week Tegen Pesten 2020
Samen maken we het verschil 
voor een mens, een kind, een leven...
Vraag nu het lespakket aan voor de Week Tegen Pesten 2020.
Je ontvangt het lespakket de eerste week van september in je mailbox.

Dit jaar met gratis opname van de masterclass:

"Hoe kan je in 4 stappen de machtsstrijd inzetten voor een positieve groepssfeer?"

Deze masterclass helpt je om de normingfase de juiste aandacht te geven. 


Ga samen aan de slag met het werken aan een sociaal veilige omgeving binnen de groep waarin respect, acceptatie, waardering van jezelf en elkaar de boventoon voeren.

Het gratis lespakket geeft werkvormen, tips en tools om samen met aan de slag te gaan. Door samen te werken maken we met elkaar het verschil zodat iedereen zich sociaal veilig kan voelen.
De coronaperiode heeft een grote streep getrokken in het 'normale proces' van met elkaar opgroeien en leren. Ineens moesten we elkaar op een andere manier begroeten en was er de fysiek afstand. 

Er kwamen allerlei vragen in het onderwijs, verenigingen, sportclubs etcetera over wat nog wel en niet mocht en kon.

De start van het nieuwe schooljaar vraagt wat van de professional, kinderen en jongeren. Groepen worden opnieuw gevormd, waarin kinderen en jongeren een eigen plek zoeken en vinden. Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuwe start en kans om oude patronen los te laten.

Dit jaar heeft de Week Tegen Pesten een bijzondere betekenis in dit proces. Het gaat meer dan ooit over het belang van groepsvorming - waarin je samen het verschil maakt voor een veilige omgeving. 
* (Bron Stichting School en Veiligheid)

Aandacht voor de normingsfase
Als je de normingsfase de juiste aandacht geeft, zorg je dat er afspraken ontstaan tussen de groepsleden die gedragen worden. Ons lespakket ondersteunt hierin actief.

Maak een keuze uit de verschillende werkvormen die past bij jouw doelgroep.  Elkaar leren kennen, bewegen, samenwerken en met elkaar afspraken maken zijn kernwoorden die in de werkvormen terug komen. Stel de reflectievragen om met de groep te beantwoorden. Op deze manier leg je een stevige basis voor het omgaan met elkaar in de groep.

Vraag het lespakket "Samen maken we het verschil" aan en ontvang het  de eerste week van september in je mailbox. Als bonus ontvang je ook de opname van de masterclass over groepsdynamiek die ingaat op de fase van norming.
De Week Tegen Pesten is een initiatief van Stichting School & Veiligheid en wordt ieder jaar georganiseerd in samenwerking met verschillende partners. Elk jaar is de Week Tegen Pesten georganiseerd rond een bepaald thema. Zo ook dit jaar: "Samen aan Zet".

Tijdens deze week organiseren scholen en andere organisaties tal van activiteiten rondom groepsvorming en/of aanpak van pesten. Bijvoorbeeld door spellen, workshops of gastlessen. Elke organisatie geeft hier zijn eigen invulling aan. 

Stichting Omgaan met Pesten heeft ieder jaar een eigen campagne, aansluitend bij het thema van Stichting School & Veiligheid. In die campagne brengen we een lespakket voor het PO en VO uit. In dit lespakket staan diverse werkvormen, tips en tools. Onze gecertificeerde trainers verzorgen graag een workshop of gastles rondom de Week tegen Pesten.

Samen maken we het verschil...
Samen maken we het verschil
Voor een mens, een kind, een leven.....
Vraag nu het gratis lespakket met opname van de masterclass aan en ontvang het de eerste van september in je maibox
Het lespakket is ontwikkeld door gecertificeerde trainers vanuit Stichting Omgaan met Pesten in het kader van de Week Tegen Pesten 2020 van Stichting School & Veiligheid.

18
DAGEN
07
UUR
45
MINUTEN
46
SECONDEN
De Week Tegen Pesten start over: